Haldenkanalens Venner er en organisasjon som på ideelt, ikke-kommersielt og upolitisk grunnlag skal arbeide for:

  • bevaring og utvikling av kanalens minnesmerker, natur- og kulturverdier
  • tilrettelegging og utvikling av kanalen som attraktivt rekreasjons- og opplevelsesområde for lokalbefolkningen og tilreisende

Med Haldenkanalen forståes i denne forbindelse hele vassdraget fra Aurskog-Høland til utløpet i fjorden i Halden.

 

(Formålsparagrafen i vedtektene)

 

Styret:

  • Leder:

Alf Rune Buer Syversen

  • Styremedlemmer:

Trond Glomsrød

Harald Waagaard

Bjarne Andersen

Petter Simonsen

Stein Øivind Holter

Steinar Fundingsrud

epost: haldenkanalen@gmail.com

Orgnr: 999 549 454